Er det sikkert at investere I Crowdlending?

Af |

Crowdlending er gennem de seneste år blevet en meget populær aktivklasse blandt danske investorer. Dette skyldes til dels den nuværende rentesituation på obligationsmarkedet. Renten på obligationer er tæt på 0% og i nogle tilfælde negative. Det har fået mange investorer til, at kaste sig over alternative investeringer som et supplement til deres aktieportefølje. Mange alternative investeringer kræver høje investeringer op mod 750.000,0 DKK bare for et enkelt projekt. Disse projekter kræver ofte en binding på minimum 10 år. Det høje investeringsbeløb samt den dårlige likviditet i aktivets gør, at mange danskere har taget crowdlending til sig. crowdlending anses af mange som en investering med et højt og stabilt afkast, men højt afkast kommer sjældent uden en høj risiko. Vi vil i denne artikel gennemgå de potentielle risici som vi anser som værende forbundet ved crowdlending.

Låneren betaler ikke tilbage

Som ved alle typer af udlån er der altid en risiko for, at personen du låner penge går konkurs. Det der basalt sker ved, at du investerer i crowdlending er, at du yder et lån til en anden person eller virksomhed. Ligesom en traditionel bank ville gøre. Hvis denne låner ikke betaler det respektive lån tilbage til dig vil du naturligt nok miste dine penge.

Hvordan kan man minimere denne risiko?

Mange af lånene på de forskellige platforme kommer med en buyback garanti. En buyback garanti betyder, at låneudstederen betaler det lånte beløb og i nogle tilfælde også de tilskrevne renter tilbage til dig selvom låneren går konkurs. Dette gør så, at risikoen går fra, at være fra at låneren går konkurs til at låneudstederen går konkurs. Dette emne vil vi berøre i næste afsnit.

Hvis der ikke er knyttet en buyback garanti til lånet kan du også minimere denne risiko ved at diversificere dine lån. Diversificering betyder, at man spreder sin risiko. Dette gøres ved, at købe mange små andele i forskellige lån. Gerne fordelt over flere platforme for. Grunden til, at det kan give mening at diversificere over forskellige platforme er, at mange platforme er specialister inden for én type lån. Det kan være forbrugerlån eller lån til ejendomme. Derfor opnår man en øget spredning ved, at vælge forskellige låntyper.

Låneudstederen går konkurs

En anden risiko er at låneudstederen går konkurs. Selvom dit lån har buyback garanti skal der være nogen til at tilbagebetale lånet. Hvis låneudstederen går konkurs vil der ikke være nogle til dette og dine penge går tabt. Selvom man i princippet stadig ejer lånet vil en konkurs af en låneudsteder stadig være en betydelig risiko. Der skal være nogle til at inddrive pengene og det kan blive kompliceret, hvis der ikke er en låneudstedet til dette. Ofte vil lånene være ret små og derfor vil advokatregningen ofte overstige de penge, som man får hjem ved selv at prøve at inddrive lånet. Denne risiko anses af os som den største især fordi mange lån kommer med buyback garanti.

Hvordan kan man minimere denne risiko?

Der er én måde, at minimere denne risiko på og det er, at købe lån af flere forskellige låneudbydere. Der er ofte flere forskellige udbyderede af lån på de forskellige platforme. Ved at være tilstede på flere forskellige platforme giver det dig også adgang til flere udbydere og du kan derved diversificere din risiko yderligere.

Platformen går konkurs

Det er også en risiko at den platform som er bindeleddet mellem låneudstederen og långiveren (dig) går konkurs. De fleste platforme har forretningsgange som beskriver, hvordan tilbagebetalingerne af lånene vil ske, hvis de går konkurs. Man skal dog altid have in mente at det teoretisk set kan lyde gode, men når det skal afprøves i praksis kan der opstå komplikationer. Da Crowdlending er bygget op omkring en masse mindre investorer kan det være svært at gøre påkrav mod de forskellige låneudbydere, hvis de stopper med at betale dine lån tilbage efter en eventuel konkurs. Derfor anses denne risiko også som meget væsentlig.

Hvordan kan man minimere denne risiko?

Først og fremmest kan man anvende flere platforme for på den måde at sprede sin risiko. Hvis man fordele sine midler på ti platforme er risikoen alt andet lige mindre end hvis det hele var samlet på én. Det gør det også i høj grad muligt, at minimere nogle af de risici der tidligere er beskrevet.

Derudover skal man være varsom med de platforme man vælger. Her er det vigtigt først og fremmest at se på platformens historiske performance. Er det en helt ny platform ved man ikke om ejerne reelt set kan finde ud af at drive en så kompliceret forretning som crowdlending er. En anden ting man skal være opmærksom på er platformens finansielle performance. Her er det vigtigt at gå ind og se på tidligere regnskaber for på den måde bedre at kunne vurdere, hvor sund økonomien er i platformen. En platform som www.Mintos.com giver overskud mens der er adskillige eksempler på platforme der giver underskud. Hvis man vælger en platform med overskud minimeres risikoen for at den går konkurs væsentligt, da de ikke er afhængige af at eksterne investorer skyder penge ind for at de kan holde den kørende.

Svindel

Til sidst er der også en risiko for svindel. Man har tidligere i andre sammenhænge (dog ikke crowdlending) set eksempler på pyramidespil. Her bruges nye personers indskud til at betale de andre etablerede investorer, hvis de for eksempel vil have deres penge ud. Den dag virksomheden kommer i likviditetsproblemer falder det hele sammen.

Hvordan kan man minimere denne risiko?

Det kan være meget svært at gennemskue om en platform er et reelt foretagende. Hvis man holder sig fra de helt nye platforme. Ved at investere gennem mere etablerede platforme kan man se, hvordan de har klaret sig historisk set og hvordan de er blevet omtalt i pressen. Hvis men ydermere kun holder sig til platforme, hvor man kan se anmeldelser fra andre investorer mindsker det også risikoen for, at det er et svindelforetagende.

 

Skriv en kommentar