ESG kriterier

Af |

ESG star for environmental, social og govenance. Det er et sæt af standarder for virksomheder der giver socialt ansvarlige investorer muligheder for at screene deres investeringer. Det miljømæssige kriterie ser på, hvordan en virksomhed agerer i forhold til forskellige miljømæssige aspekter. Det sociale kriterie omhandler, hvordan en virksomhed formår at styre deres relationer med medarbejdere, leverandører, kunder og det lokale samfund virksomheden opererer i. Governance kriteriet omhandler virksomhedens ledelse, topledelsen lønninger, interne kontroller og revision. Disse kriterier er noget der har vundet indpas både blandt private men også institutionelle investorer de seneste år.

Hvordan virker ESG kriterierne?

For at undersøge en virksomhed ud fra hvordan den agere ud fra et etisk og bæredygtigt perspektiv ses der på en lang række faktorer under de forskellige kriterier.

Miljø

Under dette kriterie ses på, hvordan virksomheden påvirker miljøet. Her ses blandt andet på i hvor høj grad virksomheden bidrager til klimaforandringerne herunder forurening og energiforbrug. Der ser også på, hvad virksomheden gør for at minimere spild i deres produktion samt daglige drift.

Et andet aspekt under dette kriterie er også, hvilket aftryk virksomheden sætter på naturen. Er det med til, at ødelægge naturområder og hvordan de behandler dyr.

Social

Det sociale kriterie ser på virksomhedens relationer. Her ses der på om virksomheden benytter leverandører, som lever op til de standarder som den selv påstår at leve op til. Det er jo ikke meget værd, at en virksomhed ikke selv benytter børnearbejde, hvis alle dens leverandører gør det. Derfor giver det et mere fuldendt billede af, hvilket socialt ansvar en virksomhed påtager sig ved at se på hele værdikæden.

Under dette kriterie ses også på, hvilket aftryk virksomheden sætter på de lokal samfund, som den opererer i. Donerer virksomheden penge til aktiviteter i lokalsamfundet? Opfordrer virksomheden dens medarbejdere til, at udføre frivilligt arbejde? Alle sammen ting, der er til gavn for lokalsamfundet, hvor virksomheden opererer.

Et andet aspekt er også, hvordan relationen er mellem virksomheden og dens medarbejdere. Her ses der især på om virksomheden gør en aktiv indsats for at øge helbredet og sikkerheden for deres medarbejdere.

Governance

Under governance ligges der vægt på, at virksomhedens regnskab er lavet retvisende og transparent, så ejerne af virksomheden har fuldt indblik i dens aktiviteter.

Man ser også på om der er interesse konflikt i bestyrelsen og der ikke anvendes bestikkelse for, at opnå politisk indflydelse.

En kommentar til “ESG kriterier”

Skriv en kommentar