ETF (exchange-traded fund)

Af |

En ETF er et værdipapir der indeholder flere forskellige værdipapirer såsom aktier eller obligationer. En ETF følger ofte et indeks for eksempel det danske C25 indeks. ETF’er er noteret på børser og kan handles ligesom almindelige aktier.

Typer af ETF’er

Der er mange forskellige typer af ETF’er. De kan variere meget alt efter, hvilket indeks de følger. Dog kan de deles op i følgende hovedgruppe baseret på, hvilke aktiver, som en given ETF indeholder:

  • Aktie ETF’er indeholder de traditionelle aktier som vi kender. En ETF der følger det danske C25 indeks vil indeholde alle 25 aktier, hvor de så er vægtet efter deres markedsværdi.
  • Obligations ETF’er kan indeholde forskellige typer af obligationer. Det kan være statsobligationer, virksomhedsobligationer samt andre obligationstyper.
  • Råvare ETF’er investerer i råvarer såsom guld, korn og olie
  • Valuta ETF’er investerer i valutakryds det kan for eksempel være udviklingen mellem DKK og USD som følges.
  • Industri ETF’er dækker forskellige industrier. Det kan være, at en ETF følger udviklingen inden for biotek eller banker.

Fordele og ulemper ved ETF’er

En af de helt store fordele ved ETF’er er helt klart, at de giver dig mulighed for, at sprede din risiko meget mere end du vil have mulighed for som privatinvestor ved, at investere i aktiverne selv. Nogle ETF’er indeholder flere hundrede aktiver og medmindre du har en meget stor formue vil en tilsvarende spredning af aktiver ende ud i meget små beløb og meget store handelsomkostninger. Derudover giver det nemmere adgang til forskellige aktivklasser. Aktivklasser såsom råvarer kan være besværlige at investerer i uden ETF’er.

ETF’er giver dig mulighed for, at nedbringe din risiko med meget lave omkostninger. Nogle ETF’er koster helt ned til 0,1% i årlige omkostninger.

En af de helt store ulemper ved at eje ETF’er i Danmark er beskatningen. ETF’er lagerbeskattes, hvilket betyder, at du bliver beskattet af gevinsten selvom du ikke har solgt den endnu. Derudover kan nogle ETF’er være meget illikvide, hvilket betyder at de kan være svære at sælge og forskellen mellem bud og udbudspris kan være meget store.

Skriv en kommentar