Aktiv og passiv forvaltning / investering

Af |

Hvis du interessere dig for investering er du nok stødt på begreberne aktiv og passiv investering. Disse begreber definerer i bund og grund to investerings-strategier og måder at investere på, som vi vil gennemgå i denne artikel.

Der har i mange år været debatteret hvad der er bedst – aktiv eller passiv investering. I denne artikel vil vi ikke gå ind i denne diskussion, men blot forklare begreberne.

Aktiv investering

Det ligger lidt i navnet; aktiv investering betyder at man som investor aktivt går ind og deltager i sin investering. Det betyder at man tror på man kan slå det generelle marked ved at udvælge specifikke investeringer.

Hvis en investeringsforening er aktivt forvaltet, betyder det at porteføljeforvalterne, altså dem der udvælger investeringer, mener de kan slå det benchmark (marked), som de sammenligner sig med. Det betyder at de laver research og på den måde forsøger at udvælge de bedste investeringer til sine kunder.

Typisk vil aktiv forvaltning være dyrere end passiv forvaltning, idet det koster penge og ressourcer at lede efter de bedste investeringer.

Passiv investering

Passiv investering er det modsatte af aktiv forvaltning (surprise). Det betyder at man som investor ikke tror på at man kan slå det generelle marked, og er tilfreds med markeds-afkastet.

Hvis en investeringsforening er passiv forvaltet, betyder det at den følger et indeks, f.eks. et aktieindeks som det danske C20 indeks. Man har derfor ikke muligheden for at slå det generelle marked, men til gengæld er omkostningerne typisk lavere i passiv forvaltede investeringsforeninger.

ETF’er og Indeksfonde

ETF’er (forkortelse for Exchange Traded Funds), er en type indeksfonde som har bundet meget indpas de seneste par år. ETF’er er passive investeringer der følger bestemte indeks og som handles på børsen. De har derfor god likviditet og er nemme at handle. Med ETF’er er det muligt at få global eksponering mod aktier, obligationer, råvarer, ejendomme og meget andet med meget få omkostninger.

Skriv en kommentar